Навигација

Архива вести

Технички захтеви за бетон утврђени нацртима српске техничке спецификације

Технички захтеви за бетон утврђени нацртима српске техничке спецификације

У организацији Пословног удружења БИС успешно је завршено стручно предавање са консултацијама на тему нових техничких захтева за бетон који ће се наћи у Правилнику за бетон и пратећим националним стандардима. Учесници скупа имали су прилику, да се к...

Бетони изложени агресивном дејству средине

Бетони изложени агресивном дејству средине

У организацији нашег Удружења одржана је серија стручних предавања на тему: „Бетони изложени агресивном дејству средине“. Стручна јавност имала је прилику, да се кроз серију предавања В. проф. др Димитрија Закића и Доц. др Александра Радевића, реном...

„Систем управљања квалитетом у фабрикама бетона у складу са захтевима стандарда SRPS EN 206:2017“

„Систем управљања квалитетом у фабрикама бетона у складу са захтевима стандарда SRPS EN 206:2017“

У прoстoриjaмa Пoслoвнoг удружeњa БИС oдржaнa je jeднoднeвнa oбукa пoд нaзивoм „Систем управљања квалитетом у фабрикама бетона у складу са захтевима стандарда SRPS EN 206:2017“, у oргaнизaциjи сeртификaциoнoг тeлa StandCert из Бeoгрaдa. Учeсници oбу...

Скуп у Нишу посвећен бетону

Скуп у Нишу посвећен бетону

У среду, 13. децембра 2017. године у Нишу, у организацији Грађевинско-архитектонског факултета из Ниша и Пословног удружења произвођача бетона Србије одржан је скуп под називом „Бетон – стање и перспективе у Србији“.   Скуп су отворили декан факу...

Повећање укупног дозвољеног оптерећења мешалица за бетон са 4 осовине са 32t на 36t

Повећање укупног дозвољеног оптерећења мешалица за бетон са 4 осовине са 32t на 36t

У просторијама Привредне коморе Србије, у сарадњи са Удружењем произвођача бетона Србије „БИС“,  19. септембра 2017. године одржан је  скуп на тему „Одрживи транспорт свежег бетона - искуства Аустрије у прилагођавању укупног дозвољеног оптерећења мешал...