Навигација

ТПА за обезбеђење квалитета д.о.о., Београд

ТПА предузеће за обезбеђење квалитета и иновација (ТПА) које је у саставу једног од највећих европских грађевинских концерна STRABAG SE, представља компетентни центар за технологију грађевинских материјала, асфалта, бетона, земљане радове и геотехнику. Као независна лабораторијска установа, ТПА је са својих преко 1.000 запослених у око 15 европских земаља и на више од 130 локалитета, па према томе представља једно од највећих лабораторијских друштава Европе.

Својим клијентима нудимо широки спектар услуга у свим подручјима грађевинарства. Саветодавне услуге су део наше понуде. Обухватају стручно мишљење и приступ решавању проблема са или без истраживања на градилиштима, на терену или у лабораторији.

Нудећи своју компетентност, клијентима помажемо при обезбеђењу квалитета градње, избору одговарајућих грађевинских материјала и начина уградње као и при њиховом развоју и увођењу у примену. Као признати стручњаци у овој области свој рад базирамо на најсавременијим методама испитивања и сазнањима према последњем стању технике.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/29/nedestruktivno_ispitivanje_cvrstoce.jpg
  • /uploads/attachment/strana/29/ispitivanje_svezeg_betona.jpg
  • /uploads/attachment/strana/29/ispitivanje_cvrstoce.jpg