Навигација

Грађевински институт ЦПЛ д.о.о., Нови Сад


Грађевински институт Централна путна лабораторија - ЦПЛ је компанија за консултантске услуге у области изградње и пројектовања путева, аеродрома, железница, мостова, тунела и осталих грађевинских објеката. Као посебно и независно правно лице са више од 50 година искуства у области лабораторијских испитивања грађевинских материјала, консултантских и пројектних услуга на српском и европском тржишту удружило се са аустријском компанијом "NIEVELT Ingenieur" GmbH из Беча.

Грађевински институт ЦПЛ састоји се од девет акредитованих лабораторија за испитивање грађевинских материјала према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017 (01-180), независног акредитованог сертификационог тела према стандарду SRPS EN ISO/IEC 17065:2016 (04-014) – верификованих од стране Акредитационог тела Србије (АТС), и од пет сектора за консултантске услуге, наџор и пројектовање. Грађевински институт ЦПЛ је у процедури за одобрење од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за Именовано тело за оцењивање усаглашености за природни фракционисани агрегат за бетон и асфалт.

Акредитоване лабораторије према SRPS ISO/IEC 17025:2017 у оквиру Грађевинског института ЦПЛ:
•    Лабораторија за битумен и битуменске емулзије
•    Лабораторија за камен и камени агрегат
•    Лабораторија за асфалт
•    Лабораторија за геомеханику и фундирање
•    Лабораторија за бетон и цемент
•    Лабораторија за метал
•    Лабораторија за испитивање конструкција
•    Лабораторија за саобраћајну сигнализацију
•    Лабораторија за коловозне конструкције

Акредитовано сертификационо тело Грађевинског института ЦПЛ према стандарду SRPS EN ISO/IEC 17065:2016, бави се сертификацијом фракционисаног каменог агрегата за бетон и асфалт.

Консултантске услуге, наџор и пројектовање Грађевински институт ЦПЛ врши путем следећих сектора:
•    Сектор за наџор и управљање пројектима
•    Сектор за пројектовање коловозних конструкција
•    Сектор за пројектовање путева
•    Сектор за пројектовање мостова и конструкција
•    Сектор за геотехнику

Централа Грађевинског института ЦПЛ налази се у наменски саграђеном и специјално опремљеном пословном објекту у Новом Саду, површине преко 3.000 m2, у свему према захтевима европских стандарда. Пројекат објекта и свих лабораторија урађен је у сарадњи са аустријским стручњацима из компаније "NIEVELT Ingenieur" GmbH.

Грађевински институт ЦПЛ поседује и мобилне лабораторије за геомеханику, бетон и асфалт лоциране на више великих градилишта у Србији, а њени стални огранци налазе се у Београду, Чачку и Шапцу.

Грађевински Институт ЦПЛ тренутно је ангажован на стратешки најважнијим пројектима у Србији:
•    Стручни наџор над извођењем радова на изградњи београдске обилазнице на ауто-путу Е70/Е75, деоница: Мост преко реке Саве код Остружнице – Бубањ Поток (сектори 4, 5 и 6) (ФИДИЦ Уговор);
•    Стручни наџор над извођењем радова на изградњи ауто-пута Е-763, деоница: Прељина – Пожега (ФИДИЦ Уговор);
•    Стручни наџор над извођењем радова на изградњи саобраћајнице Рума–Шабац–Лозница (ФИДИЦ Уговор);
•    Стручни наџор над извођењем радова на изградњи Фрушкогорског коридора;
•    Стручни наџор на ЕБРД деоницама државних путева за рехабилитацију у оквиру РРСП (ФИДИЦ Уговор);
•    Геотехнички истражни радови и лабораторијска испитивања за потребе модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Србије за деоницу Нови Сад–Суботица–државна граница (Келебија);
•    Изградња ауто-пута у Црној Гори, Бар – Бољаре, деоница: Смоковац – Матешево и многи други.

Најсавременија опрема и дуга лабораторијска пракса чине основу професионалног приступа Грађевинског института ЦПЛ. Преко 300 запослених –инжењери са лиценцама различитих техничких струка и стручно особље са богатим радним искуством – остварује одличне резултате у области консултантских, пројектних и лабораторијских услуга. 

Грађевински Институт ЦПЛ нуди и могућност усавршавања младим кадровима и дипломираним студентима, који тако могу да стекну неопходну праксу и искуство рада у струци. Ова компанија пружа им одскочну даску за даље напредовање, али и отвара прилике за трајно запослење и рад на пројектима од међународног значаја.

Сталним усавршавањем у новим технологијама, организовањем обука и активним учешћем у научно-истраживачком раду, Грађевински Институт ЦПЛ нуди својим корисницима јако упориште у припреми и осавремењавању методологија примене грађевинских материјала. Стручност на високом нивоу главни је императив пословања компаније Грађевински Институт ЦПЛ.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/35/FOT_6794.jpg
  • /uploads/attachment/strana/35/FOT_7000.jpg