Навигација

Циљеви, визија и мисија

Удружење је основано у циљу пружања стручне подршке члановима у:

 • унапређењу правног оквира и привредног амбијента, подизању квалитета грађевинских производа и извођењу радова, обезбеђивању дужег века трајања објеката и смањењу његовог утицаја на животну средину;
 • представљању заједничких ставова чланица Удружења о темама које су од значаја за унапређење пословног окружења и обезбеђења услова за развој и раст;
 • праћању и анализи развоја регулаторног оквира од значаја за пословање чланица Удружења и то из следећих области: (а) техничких прописа и спецификација; (б) одрживог развоја и циркуларне економије; (в) фискалне политике;
 • унапређењу и промовисању добре пословне праксе и етике, друштвено одговорног пословања и одрживог развоја, а посебно еколошких модела градње и безбедности и здравља на раду;
 • другим питањима од заједничког значаја за чланице Удружења.

Визија Удружења је:

 • производња грађевинских производа у Србији применом највиших међународних техничко-технолошких, еколошких и пословних стандарда;
 • бетон, препознат као најпожељнији грађевински материјал којим се обезбеђује одрживи развој кроз трајност, сигурност, економичност и ефикасност;
 • бетон испоручен широм Србије, вреднован и сертификован са високо квалитетним перформансама;
 • Удружење као незаобилазни саговорник државних ресорних институција у планирању и реализацији реформи за унапређење услова пословања домаће индустрије.

Мисија Удружења:

 • позиционирање Удружења као цењене, утицајне и признате професионалне организације у области доприноса стварању повољне пословне климе и економског напретка у Србији;
 • подршка развоју техничких и еколошких стандарда кроз обучавање за примену иновационих и савремених технологија и промоцију еколошких модела градње;
 • позиционирање бетонa као материјала који може да задовољи националне потребе за изградњом и одговори на захтеве растућих, модерних и одрживих заједница.