Navigacija

Organizacija

Udruženjem upravlja skupština, a rukovodi izvršni direktor. Skupštinu Udruženja čini po jedan predstavnik svakog člana sa pravom odlučivanja, odnosno glasom.

Sa ciljem ostvarenja konkretnih ciljeva, realizacije određenih aktivnosti i projekata i obavljanja drugih poslova, rad Udruženja organizovan je u okviru radnih telai to:

  • Radno telo za tehničke propise i standarde;
  • Radno telo za istraživanje i razvoj;
  • Radno telo za održivi razvoj i cirkularnu ekonomiju;
  • Radno telo za marketing i odnose sa javnošću;
  • Radno telo za savetovanje i obuku.